Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

    Hrbatová, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...