Now showing items 1-2 of 2

  • Grafenové struktury vhodné pro polem řízené tranzistory 

    Kurfürstová, Markéta
    Tato bakalářská práce se zabývá přípravou grafenových struktur vhodných pro tranzistory řízené elektrickým polem. V první části je charakterizován grafen z hlediska jeho vlastností a metod přípravy. V části druhé je shrnuta ...
  • Vodíkem modifikované grafenové struktury pro polem řízené tranzistory 

    Kurfürstová, Markéta
    Tato diplomová práce se věnuje problematice grafenu modifikovaného atomárním vodíkem a jeho transportních vlastností. V rámci rešeršní části práce jsou porovnány strukturní a elektronické vlastnosti grafenu a hydrogenovaného ...