Now showing items 1-2 of 2

  • Píst zážehového přeplňovaného motoru 2.0L 

    Kusyn, Petr
    Tato diplomová práce je zaměřena na řešení konstrukčního návrhu pístu pro přeplňovanou verzi motoru Honda K20A2, s důrazem na snížení boční síly působící na píst. Jsou zde uvedeny metody a na jejich základě také konstrukční ...
  • Pneumatiky a dynamika vozidel 

    Kusyn, Petr
    Cílem této bakalářské práce je především seznámení se s vlivy působícími na dynamiku vozidla a vysvětlení, jak se tyto vlivy promítají do požadavků na konstrukci pneumatik. Další části jsou věnovány samotné konstrukci a ...