Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Kutílková, Andrea
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace na základě účetních výkazů. První část práce se zabývá teoretickými východisky k finanční analýze a použitým metodám. Analytická část ...
  • Vykazování leasingu v souladu s českou účetní legislativou a IFRS 

    Kutílková, Andrea
    Diplomová práce Vykazování leasingu v souladu s českou účetní legislativou a IFRS je zaměřena na analýzu rozdílného přístupu k účtování a vykazování majetku pořízeného formou finančního leasingu podle české účetní legislativy ...