Now showing items 1-2 of 2

  • Degradace fotovoltaického modulu vlivem klimatických podmínek 

    Kuthan, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem činnosti solárních článků a jejich rozdělením. Dále jsou probrány degradační vlivy a popisovány diagnostické metody používané k detekci chyb. V praktické části práce je ...
  • Vliv teploty na parametry lithium - iontových článků 

    Kuthan, Jiří
    Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o lithium-iontových akumulátorech. Uvádí přehled základních typů galvanických článků, detailně pak popisuje právě lithium-iontový článek. Jeho složení, elektrochemický princip ...