Now showing items 1-2 of 2

  • Management bezpečnosti informačních systémů v obci 

    Kutiš, Pavel
    Tato diplomová práce je zaměřena na zavedení managementu bezpečnosti informačních systémů v obci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části jsou sepsána teoretické východiska, která jsou převážně čerpána z norem ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Kutiš, Pavel
    Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr podniku, pro který je vypracována finanční analýza. Vybraným podnikem je společnost Pleas, a.s., která byla analyzována v letech 2008 až 2012. Na základě provedené analýzy jsou ...