Now showing items 1-3 of 3

 • Informační strategie firmy 

  Kutnar, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro Fakultní nemocnici Brno, která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Moravě. První část práce obsahuje teoretická východiska, která popisují ...
 • Using Rough logic for predicting price movements on financial markets 

  Kutnar, Petr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Financial markets and especially their movements are very difficult to predict. For this reason, it cannot be clearly concluded what market will do. We cannot use basic logical operators such as if A happens, then comes ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Kutnar, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro malou začínající společnost, která se zaobírá prodejem potravin přes internet. Základní pojmy spojené s informačním systémem nebo podnikáním ...