Now showing items 1-1 of 1

  • Ověřování vlastností betonů s uhlíkovými nanotrubičkami 

    Kutová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá sledováním vlastností betonu s dávkou uhlíkových nanočástic. V teoretické části jsou popsány vlastnosti nanočástic, jejich dávkování a dispergace. V praktické části diplomové práce byly stanoveny ...