Now showing items 1-3 of 3

 • Prázdná veřejná prostranství a jejich potenciál v novodobé struktuře evropského města 

  Kuznetcova, Evgeniia
  Předmětem této práce je výzkum proměny veřejných prostranství v novodobé struktuře evropského města. Moderní život se mění, ale vidíme více a více příkladů, že městská prostranství odpovídají měnícímu se pro-středí a ...
 • Prázdná veřejná prostranství jako výzva pro formování městské společnosti 

  Kuznetcova, Evgeniia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Příspěvek prezentuje užívání moderních veřejných prostranství a problém vzniku prázdných prostranství ve struktuře města. Vysvětluje termín "nospace" a uvádí jeho různé příklady. Druhá část příspěvku obsahuje formulaci ...
 • Prázdný prostor jako výzva pro rozvoj města 

  Kuznetcova, Evgeniia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Článek se týká problémů vznikání prázdného prostoru v moderním městě. Popisuje jeho negativní vliv na formování veřejných prostranství. To se projeví v omezení sociální/kulturní svobody aktivity obyvatel. Na druhé straně ...