Now showing items 1-7 of 7

 • Bezdrátový přenos obrazu mezi PC 

  Mišík, Štefan
  Dokument se zabývá možným řešením problematiky bezdrátového přenosu obrazu mezi počítači a jeho realizací jako aplikace pro operační systém Microsoft Windows.
 • Digitální snímání obrazu a jeho přenos pomocí sítě FlexRay 

  Bažant, Ladislav
  Cílem této práce je vytvořit ukázku aplikace přenosu digitálního obrazu přes sběrnici FlexRay. Přenášený obraz se bude zobrazovat na VGA monitoru pomocí hradlového pole. Součástí práce je návrh desky plošných spojů. Na ...
 • Implementace audio ekvalizéru v hradlovém poli FPGA 

  Otisk, Libor
  Bakalářská práce seznamuje se základními typy audio ekvalizérů. Popisuje návrh číslicových filtrů pro grafický ekvalizér, správnou volbu struktury, rozložení a tvar číslicových filtrů. Také popisuje realizaci grafického ...
 • Metody částečné rekonfigurace programovatelných struktur 

  Kolář, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi částečné rekonfigurace programovatelných struktur. Teoretická část obsahuje základy metod částečné rekonfigurace FPGA firmy Xilinx a je zpracována pro procesory Spartan 3, Virtex ...
 • Program pro inovaci řídicího systému SORT 

  Šulc, Martin
  Analýza zadání pro rozšíření řídicího systému a návrhu ovládacího programu pro pozorovací kamery a s tím spojený teoretický rozbor nezbytný pro pochopení problematiky. Návrh komunikačního protokolu pro zpřístupnění všech ...
 • Převodníkový modul s rychlou sériovou komunikační linkou 

  Kabátník, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací standardu JESD204B. V prvé řadě práce seznamuje se samotným standardem, a poté pojednává o jeho revizích. Standard JESD204B funguje na bázi vrstvové specifikace, podobně jako ...
 • Referenční příklady pro řídící systém EUS FS 

  Jíša, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem zařízení EUS FS a v další části vytvoření referenčních příkladů na hradlové pole FPGA a další příklady na kooperaci hradlového pole a linuxového procesoru, dále je popsán program BUS ...