Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivnost strojového překladu 

    Kvapil, Lukáš
    Práce hodnotí strojový překlad z hlediska problémů kterým čelí, popisuje nejčastější metody a přístupy a s pomocí praktických ukázkek překladů, hodnotí, kvality a možností využití. Problémem jsou v první řadě odlišnosti ...
  • Hodnocení finanční situace společnosti KORADO, a.s. a návrhy na její zlepšení 

    Andrsová, Zuzana
    Bakalářská práce se zabývá finančním zdravím společnosti KORÁDO, a.s., který vyhodnocuje pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do základních třech částí. V první části jsou vymezena teoretická ...