Now showing items 1-19 of 19

 • Depozice cínem dopovaného oxidu inditého a výzkum jeho optických vlastností 

  Olivíková, Gabriela
  Tato práce se zabývá přípravou a depozicí tenkých vrstev cínem dopovaného oxidu inditého (ITO) metodou iontového naprašování (IBS) s možností asistované depozice pomocí sekundárního iontového svazku (IBAD). V teoretické ...
 • Funkcionalizované nanostruktury 

  Váňa, Rostislav
  Tato práce se zabývá funkcionalizovanými nanostrukturami. V první části jsou zmíněny materiály vhodné pro funkcionalizaci, využití funkcionalizovaných nanostruktur v oblasti medicíny a biochemie a metody detekce změn ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Interakce mezi SNOM hrotem a blízkým elektromagnetickým polem 

  Krpenský, Jan
  Vzájemná interakce mezi sondou pro rastrovací optickou mikroskopii v blízkém poli (SNOM) a blízkým elektromagnetickým polem je fundamentální problém, jehož řešení je nutnou podmínkou ke správné interpretaci experimentálních ...
 • Kovové nanostruktury s trojrozměrnou topografií pro plazmoniku 

  Rovenská, Katarína
  Vďaka vysokej koncentrácii voľných elektrónov môže v kovových nanoštruktúrach dochádzať k plazmovej rezonancii. Podobu frekvenčnej závislosti plazmovej rezonancie nanoštruktúr možno meniť viacerými faktormi, čo rozširuje ...
 • Lokalizované povrchové plazmony: principy a aplikace 

  Kvapil, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá plasmonickými nanostrukturami pro viditelnou, případně blízkou infračervenou, oblast elektromagnetického spektra. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy nutné k popisu vlastností plasmonických ...
 • Numerická optimalizace absorpce plazmonických struktur ve střední infračervené oblasti 

  Kulič, Martin
  Plazmonické nanostruktury mají dnes již mnohaletou historii aplikace v senzorických a spektroskopických metodách. V této práci je nejprve představena historie, aplikace a parametry nanostruktur ve spektroskopii. Poté je ...
 • Optická odezva infračervených plazmonických antén za přítomnosti tenké vrstvy oxidu křemičitého 

  Biolek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá optickou odezvou rezonančních infračervených antén na tenké vrstvě oxidu křemičitého. Nejdříve je rozebrán teoretický popis elektromagnetického pole na rozhraní kovu a dielektrika. Dále jsou ...
 • Optické vlastnosti infračervených plazmonických antén vyrobených metodou FIB 

  Biolek, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá plazmonickými nanostrukturami ve střední infračervené oblasti elektromagnetického spektra. V první části je rozebrán teoretický popis elektromagnetického pole a popis vlastností plazmonických ...
 • Plasmonic Antennas 

  Kvapil, Michal
  Tato disertační práce pojednává o plazmonických anténách. Rezonanční vlastnosti plazmonických antén jsou studovány teoreticky i experimentálně. Teoretické výpočty jsou prováděny v programu Lumerical FDTD Solutions užitím ...
 • Plazmonické rezonanční antény 

  Kvapil, Michal
  V první části práce je diskutováno použití kovových nano- a mikročástic v plasmonice a dále také možnost měření resonančních spekter kovových nanostruktur pomocí fotoluminiscence. Hlavní část práce se zabývá testováním ...
 • Příprava a testování SNOM sond se speciálními vlastnostmi 

  Hertl, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu funkčních sond z konvenčního dutého optického vlákna a jejich testování při měření na aparatuře SNOM. Dále se zde studují speciální vlastnosti těchto sond především jejich ...
 • Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (SNOM) 

  Majerová, Irena
  Studiu optických vlastností 2D materiál je v poslední době soustředěna pozornost široké vědecké komunity pro své možné aplikace v nanofotonice a plazmonice. Tato bakalářská práce se zabývá detekcí fotoluminiscence (PL) 2D ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby výrobní haly 

  Kvapil, Michal
  Podnětem pro řešení této práce bylo zahájení výstavby nové haly v místě mého bydliště. Podobný objekt se v mém okolí stavěl po dlouhé době poprvé, což vzbudilo můj zájem. Bakalářská práce obsahuje popis a technologické ...
 • Směrové plazmonické antény 

  Formanová, Veronika
  Práce pojednává o směrových plazmonických anténách ve tvaru písmene V. V práci je navrhnut analytický model výpočtu vyzařování těchto antén. Výsledky výpočtu pomocí navrženého modelu jsou srovnány s výsledky numerických ...
 • Stavebně technologický projekt Rezidence Na Plachtě 

  Kvapil, Michal
  Podnětem pro řešení této práce byla má účast na povinné praxi a zajímavost projektu. Diplomová práce obsahuje popis a technologické podklady k provedení monolitických základů. Cílem této práce je vyřešit postup, problémy ...
 • Tvorba plazmonických mikro a nanostruktur pomocí elektronové litografie 

  Babocký, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou plazmonických antén pomocí elektronové litografie. V první části jsou shrnuty informace o technologiích použitelných pro tvorbu kovových nano a mikrostruktur na křemíkovém a skleněném ...
 • Vacuum Rabi splitting of a dark plasmonic cavity mode revealed by fast electrons 

  Bitton, Ora; Gupta, Satyendra Nath; Houben, Lothar; Kvapil, Michal; Křápek, Vlastimil; Šikola, Tomáš; Haran, Gilad (Springer Nature, 2020-12-01)
  Recent years have seen a growing interest in strong coupling between plasmons and excitons, as a way to generate new quantum optical testbeds and influence chemical dynamics and reactivity. Strong coupling to bright plasmonic ...
 • Výroba a charakterizace plazmonických nanostruktur 

  Bačo, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací plazmonických nanostruktur. Pro přípravu těchto struktur byl použit grafen na dopovaném křemíkovém substrátu s 285nm vrstvou oxidu křemičitého. Grafenové ...