Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výkonnosti procesu 

    Kvapilová, Jana
    Tato diplomová práce řeší otázky spojené s identifikovatelností a sledovatelností dílců ve výrobě společnosti zabývající se leteckým průmyslem. V práci jsou shrnuty mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 9100, podle ...
  • Sledování environmentálních nákladů v Kovohutích Příbram nástupnická, a.s. 

    Kvapilová, Jana
    Environmentální manažerské účetnictví ( EMA ) je jedním z dobrovolných nástrojů environmentální politiky. Pomáhá společnosti rozpoznat její vliv na životní prostředí a je základem pro řízení rozhodování, které společnost ...