Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza kontaminantů v kontaktu kola a kolejnice 

  Straka, Tomáš
  Kontakt kola a kolejnice je výrazně ovlivněn tzv. třetím tělesem – kontaminanty. Cílem této bakalářské práce je analyzovat kontaminanty v kontaktu a vytvořit tak stručný přehled. V úvodu práce je charakterizován kontakt ...
 • Animace záběru válcových ozubených soukolí 

  Kvarda, Daniel
  Tato práce se zabývá záběrovými poměry, geometrickým, kinematickým a silovým působením nastávajícím při záběru válcových ozubených kol s přímými a šikmými zuby. Tuto problematiku objasňují vytvořené animace, které jsou v ...
 • An Investigation on Adhesion Behavior of Solid Particles in Water Contaminated Wheel-Rail Contact 

  Kvarda, Daniel; Galas, Radovan; Omasta, Milan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-09-14)
  The objective of this study was to investigate the influence of solid particles of talc in water contaminated wheel-rail contact. The main aim was to identify situations where low adhesion can occur and define properties ...
 • Látky pro modifikaci tření v kontaktu kola a kolejnice 

  Pláněk, Miloslav
  Aplikací látek pro modifikaci tření lze redukovat problémové aspekty kontaktu kola a kolejnice. Podstatou této bakalářské práce je zpracovat přehled látek pro modifikaci tření aplikujících se mezi běhoun kola a temeno hlavy ...
 • Materiály a tvary kolejnic v kolejové dopravě 

  Svobodová, Anežka
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou volby kolejnicových materiálů a profilů. Cílem je podat ucelený přehled o stávající situaci v České republice a některých zahraničních státech. První část práce je věnována ...
 • Stacionární jednotky pro mazání hlavy kolejnice 

  Málek, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá tématem stacionárních zařízení pro mazání hlavy kolejnice v oblasti drážní dopravy. Obsahem práce je také pohovoření o kontaktu kola a kolejnice, popis principu funkce těchto zařízení ...
 • Vliv složení modifikátorů tření na trakci v kontaktu kola a kolejnice 

  Kvarda, Daniel
  Modifikátory tření představují nový efektivní způsob řízení adheze v kontaktu kola a kolejnice. Cílem této diplomové práce je experimentální studium vlivu složek vodního modifikátoru tření na adhezi. Měření adhezního chování ...