Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro regulátor HAWK 

    Kvasnička, Petr
    Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení inteligentních budov a praktického využití řídicího systému HAWK od firmy Honeywell. V prací je popsána obecná problematika řízení inteligentních budov, přesněji proč vznikají ...
  • Lícování skici objektu s jeho snímkem 

    Kvasnička, Petr
    Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou detekování objektu s jeho náčrtkem, schématem, případně obrysem, který by měl reprezentovat porovnávaný objekt. Práce se zabývá tím, jak tuto problematiku vyřešit. Část ...