Now showing items 1-2 of 2

  • KROMĚŘÍŽ – NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY A MĚSTSKÁ NÁDRAŽÍ 

    Kvietková, Veronika
    Zámerom urbanistického návrhu je vyriešiť dopravné problémy územia a návrh nových objektov areálu Hlavného nádražia, s programom doprovodných funkcií spojených s využitím vodného prvku rieky Moravy. Návrh zahrňuje spojenie ...
  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Kvietková, Veronika
    Hlavným cieľom projektu je poskytnúť pekné a príjemné bývanie vo rodinných domoch vo svahu. Rodinné domy sú odstupňované vertikálne aj horizontálne. Stavby preto majú svoju rozmanitosť a dynamiku. Rodinné domy majú aj ...