Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace systému pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel 

    Kyloušek, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou softwarových nástrojů pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel. Konkrétně je zaměřena na nástroj TestAut 2, který je vyvíjen společností e4t a využíván ...
  • Řešení viditelnosti ve 3D scénách 

    Kyloušek, Josef
    Obsahem této bakalářské práce je teoretický popis algoritmu pro nepřímé osvětlení scény a jeho implementace. Funkčnost je demonstrována ve vzorové aplikaci. U získaných výsledků je porovnána jejich vizuální kvalita a časová ...