Now showing items 1-1 of 1

  • Stirlingův termodynamický cyklus 

    Macháček, Jan
    Předkládaná práce se zabývá studií a analýzou vlastností Stirlingova termodynamického cyklu. Tedy cyklu, který se skládá ze dvou izochor a dvou izoterm. Je zde popsán princip funkce Stirlingova motoru, funkce všech jeho ...