Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza financování florbalových klubů 

  Plíva, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou financování dvou vybraných florbalových klubů, jejíž výsledky shrnují možné zdroje celkových výnosů potřebných pro pokrytí celkových nákladů souvisejících s činností klubů. Popisuje, co ...
 • Analýza zdravého životního stylu vysokoškolských studentů 

  Farkašová, Jana
  Předmětem bakalářská práce je na základě analýzy vytvořit vlastní návrh doporučení vedoucí ke zdravému životnímu stylu vysokoškolských studentů. K tomuto výzkumu byl využit dotazník, který porovnává životní styl studentů ...
 • Firemní wellness 

  Ondrušová, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je návrh firemního wellness – „Hubnu v dubnu“ pro zvolenou firmu. Tato práce obsahuje všechny potřebné informace, které jsou nutné k vytvoření konkrétní nabídky firemního wellness. Finální návrh ...
 • Inovace marketingové strategie mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu a marketingové strategie. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingové ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Cupalová, Nicol
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní akci GALA DANCE STARLET 2014. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Zezula, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh modernizace marketingové strategie, která je tvořena za pomocí dat získaných z předešlého ročníku Moravské ligy Taekwon-Do ITF. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní organizace 

  Šášková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní organizaci TANEČNÍ STUDIO B-FRESH. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního ...
 • Letní tábor se zaměřením na florbal 

  Kejvalová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektu letního tábora se zaměřením na florbal. Je zaměřena na analýzu podmínek pro uspořádání tábora. Výsledek analýzy je použit pro návrh realizace tábora a jeho programu. Hlavním ...
 • Mentální trénink pro tenisty 

  Dobrovolný, Filip
  Předmětem bakalářské práce je návrh mentálního tréninku pro tenisty pro zvolený tenisový oddíl. Tato práce obsahuje všechny potřebné informace, které jsou nutné k vytvoření konkrétního mentálního tréninku pro závodní ...
 • Návrh inovace organizace vybrané sportovní akce 

  Holländerová, Petra
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh inovácie organizácie basketbalového turnaja. Práca sa skladá z teoretických, analytickej a návrhovej časti. Formou anketového šetrenia zisťujem aktuálny stav basketbalu na Slovensku. ...
 • Návrh modernizace marketingové strategie Českého atletického svazu 

  Hlavatá, Michaela
  Cílem bakalářské práce je návrh marketingové strategie Českého atletického svazu. První část práce definuje teoretická východiska, objasňuje terminologii marketingu a marketingové strategie. V praktické části jsou zjišťovaná ...
 • Projekt - Fitness program pro tělocvičny a fitcentra 

  Dovrtěl, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu uceleného fitness programu. Vychází z teoretické části, kde jsou zahrnuty všechny aspekty použité dále v praktické části. Celá práce se opírá o analytickou ...
 • Projekt vybraných volnočasových aktivit pro děti 

  Křivánková, Renata
  Předmětem práce byl návrh volnočasových aktivit pro děti ve věku 14-16 let pod Centrem Sportovních Aktivit Vysokého učení Technického v Brně (CESA VUT). Tři sportovní kurzy - tenisový, atletický a míčových her, byly navrženy ...
 • Projekt – Organizace tanečního maratonu 

  Fikejzová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá organizací tanečního maratonu. V teoretické části jsou charakterizovány pojmy jako manažer, projektový management a sportovní marketing. Také jsou čtenáři seznámeni s charakteristikou tance ...
 • Projekt – Pořádání cyklistického tréninkového kempu v zahraničí 

  Ohřál, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření projektu na pořádání cyklistického tréninkového kempu v zahraničí. Vychází z úvodních teoretických poznatků, dále analyzuje aktuální tržní prostředí a konkurenci. Poté následuje ...
 • Projekt – Středoškolská sportovní liga 

  Novotný, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření konceptu středoškolské sportovní ligy v České republice a na její praktické využití. Práce zobrazuje všechny potřebné informace k vytvoření sportovní ligy na středních školách. Je ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování fotbalového klubu 

  Vašendová, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování sportovního klubu. Jedním ze dvou primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Práce se zabývá podstatou a smyslem sponzoringu, jeho typy a cíli. Neoddělitelnou ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování hokejového klubu 

  Šatníková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování hokejového klubu. Jedním z primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Další nedílné součásti financování klubu jsou jeho reklamní možnosti. V práci je specifikováno ...
 • Strategie získávání finančních prostředků pro vybranou sportovní akci 

  Kováčová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na strategie získávání finančních prostředků pro vybranou sportovní akci, konkrétně tenisový turnaj TC Brno cup. Práce obsahuje zhodnocení turnaje organizovaného v minulém roce a vytvoření ...
 • Strategie získávání finančních prostředků pro vybranou sportovní akci 

  Pernicová, Kateřina
  Úkolem bakalářské práce je snaha o získání finančních prostředků, které použiji na výdaje, které budou spojeny s pořádáním fotbalového soustředění pro ženské týmy. Prostřednictvím určitých aktivit, které vymyslím a zrealizuji, ...