Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Dvořáková, Marcela
    Diplomová práce se zabývá finančně-ekonomickou analýzou ve společnosti Tauer elektro a.s. za pomocí vybraných analytických metod a ukazatelů. Posuzované období ve společnosti se týká let 2008 – 2012. Rozborem údajů se získá ...