Now showing items 1-5 of 5

 • Automatizované měřicí pracoviště pokusných článků olověného akumulátoru 

  Čapek, Ivo
  Předkládaná práce se zabývá vývojem automatizovaného pracoviště pro měření pokusných článků olověného akumulátoru. Základem je sestavení vlastního měřicího pracoviště a vytvoření programů pro cyklování článků ve standardním ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Kováčik, Viktor
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje statistiky o nejčastějších nákupech na Internetu. Popisuji zde situaci podniku na trhu a navrhuji pro ...
 • Optimalizace užitných vlastností olověných akumulátorů 

  Lábus, Radek
  Tato dizertační práce se zabývá omezením degradačních mechanizmů olověných akumulátorů, ke kterým výrazně přispívá nerovnoměrná distribuce proudu (a tedy i vnitřního odporu, prošlého náboje a ztrátového výkonu) po povrchu ...
 • Pracoviště pro měření elektrochemických článků pomocí cyklické voltametrie 

  Kučera, Vojtěch
  Tato práce pojednává o sledování parametrů článků. Jednou z možností jak sledovat charakteristiky článků je využití elektrochemické analytické metody zvané voltametrie. Její princip spočívá ve vkládání měnícího se napětí ...
 • Tvorba a implementace internetových stránek firmy 

  Krause, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou zcela nové internetové prezentace firmy, která doposud nebyla žádným způsobem medializována. Podrobně zpracovává tvorbu nového statického webu podle moderních postupů a dodržuje ...