Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce nízkotlakého pístového reometru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá konstrukcí nízkotlakého reometru určeného pro experimentální zjišťování vlastností magnetoreologické (MR) kapaliny při dlouhodobé zátěži. V první části práce je krátce MR kapalina představena. Dále je ...
 • Modelování a verifikace piezoelektrického generátoru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá vytvořením, určením parametrů a ověřením modelu piezolektrického generátoru. Tento matematický model by měl sloužit jako nástroj při vývoji nových generátorů a to zejména při analýze využitelnosti ...
 • Návrh dvouosého kyvného vřeteníku 

  Rosecký, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled frézovacích hlav, konstrukční i elektrický návrh kyvného vřeteníku včetně bezpečnostních a automatizačních prvků a srovnání navrhované konstrukce s typickými frézovacími hlavami.
 • Návrh svislého dopravníku pro sypké materiály 

  Tulis, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je vypracovat návrh svislého pásového dopravníku na sypké hmoty s dopravním výkonem 100 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 40 m a výškovým rozdílem 37 m. Součástí práce je stručný popis pásových ...