Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby rotační součásti 

    Lánc, Kryštof
    Práce je primárně zaměřena na kompletní návrh technologie výroby rotačního dílce při sériové výrobě. Zpracování spočívá v návrhu technologie výroby součásti, výběru vhodného strojního zařízení, řezných nástrojů a vytvoření ...
  • Problematika tryskání povrchů 

    Lánc, Kryštof
    Práce je primárně zaměřena na teoretické zpracování technologie tryskání, která patří mezi dokončovací operace využívající plastickou deformaci. Obsahem studie je základní princip, rozdělení a popis tryskacích zařízení, ...