Now showing items 1-2 of 2

  • Komparace oceňování zásob podle ČUL a IAS/IFRS 

    Létalová, Klára
    Předmětem bakalářské práce je analýza metod oceňování podnikových zásob, které jsou vymezeny podle české účetní legislativy a podle IAS/IFRS a jejich následná komparace. Významnou část bakalářské práce tvoří aplikace ...
  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Létalová, Klára
    Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů, zejména jejich vzniku. Práce je zaměřena na optimalizaci mzdových nákladů, které vznikají při zaměstnávání nových zaměstnanců. Teoretická část práce je ...