Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační mix podniku 

    Lévek, Martin
    Předmětem bakalářské práce Komunikační mix podniku je analýza komunikačního mixu daného podniku a následné doporučení nové, efektivnější podoby. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou popsaná všechna ...
  • Štíhlá výroba a její implementace 

    Lévek, Martin
    Diplomová práce analyzuje materiálový tok, pracoviště a plýtvání v rámci výrobního procesu ve vybraném podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska práce. Druhá část se věnuje analyzování současného stavu ...