Now showing items 1-2 of 2

  • Autobusové dílny v Uherském Hradišti 

    Líšková, Jana
    Bakalárska práca je zameraná na návrh nosnej konštrukcie jednopodlažnej budovy v Uhorskom Hradišti. Účelom budovy sú autobusové dielne. Pôdorysné rozmery 32 x 64 m a konštrukčná výška je 11,5m. Hlavná nosná konštrukcia je ...
  • Navrhování nízkoteplotních asfaltových směsí 

    Líšková, Jana
    V tejto diplomovej práci je riešená problematika nízkoteplotných asfaltov a spojív do asfaltových zmesí. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti diplomovej práci bolo cieľom ...