Now showing items 1-2 of 2

  • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

    Lípová, Markéta
    Tématem diplomové práce je „ Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor“. Urbanistický návrh řeší území v těsné blízkosti Masarykova náměstí, kde je snahou nabídnout ...
  • Solární mrazírna v tropech 

    Lípová, Markéta
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh průmyslového objektu solární mrazírny v tropech. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce a dále zhotovení projektové dokumentace, která se skládá z ...