Now showing items 1-2 of 2

  • KIC Zašová - hrubá vrchní stavba 

    Janíček, Jakub
    Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby kulturního a informačního centra v Zašové. Práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologický předpis montovaného skeletu, zařízení staveniště, ...
  • RD Ochoz u Brna - hrubá spodní stavba 

    Jakubcová, Monika
    Bakalářská práce je zaměřena na technologické provedení etapy hrubé spodní stavby rodinného domu v Ochozu u Brna. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, časový plán, rozpočet, návrh strojní ...