Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh laboratorního zdroje 

    Lízner, Václav
    Tato bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem a realizací laboratorního zdroje stejnosměrného napětí. V práci je navržen zdroj s regulovatelným výstupním napětím v rozsahu 0 až 30V s nastavitelným proudovým omezením ...
  • Nízkofrekvenční aktivní umělá zátěž 

    Lízner, Václav
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou umělých zátěží, zejména elektronicky regulovatelných. Práce rozebírá principy mechanicky a elektronicky řízených zátěží a také pracovní režimy, v kterých mohou pracovat. V práci ...