Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza sendvičových panelů zatížených tlakem metodou konečných prvků 

  Seman, Matúš
  Bakalárska práca sa venuje možnostiam výpočtového modelovania porúch vznikajúcich v sendvičových paneloch pod tlakovým zaťažením s využitím metódy konečných prvkov. Úvodná, teoretická, časť je zameraná na požiadavky kladené ...
 • Aplikace sendvičové konstrukce na formulový vůz 

  Žídek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá aplikací sendvičové konstrukce na vůz Formule Student, který nahradí stávající trubkový rám při splnění požadavků FSAE. Úvodní část práce popisuje mezinárodní soutěž Formule Student včetně týmu ...
 • Design study of the heat switch base plate with single and multi-material topology optimization 

  Löffelmann, František; Šplíchal, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  A miniaturized heat switch is a device under the development dedicated to control automatic cooling of a space instrument box. The design study presented in this paper focuses on a stiffness issue of the switch base plate ...
 • Failure Index Based Topology Optimization for Multiple Properties 

  Löffelmann, František (Brno University of Technology, 2017-05-15)
  Aim of the presented work is to introduce a method which is being coded. It works in conjunction with an open-source finite element solver CalculiX. One of the topology optimization methods - The Bi-directional Evolutionary ...
 • Modernizace podkladů pro cvičení z předmětu Technologie výroby letadel 

  Horčička, Marek
  V této bakalářské práci je zpracována vybraná část podkladů ke cvičení z předmětu Technologie výroby letadel. V první části je vytvořen základní přehled leteckých materiálů a podmínky jejich tepelného zpracování. Přesněji ...
 • Návrh kompozitového směrového kormidla pro letoun L 410 NG 

  Sokol, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní konstrukce směrového kormidla letounu L410 NG vycházející ze současné duralově-plátnové konstrukce. Podle předpisu FAR 23 a jeho oběžníků je navržen postup certifikace ...
 • Návrh trupu soutěžního modelu letadla 

  Bednář, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom trupu súťažného modelu lietadla . Úvod práce zoznamuje čitateľa so študentským tímom Chicken wings a nastávajúcou súťažou Air Cargo Challenge 2019. Nasleduje rešeršná časť jednotlivých ...
 • Nosné soustavy kluzáků 

  Löffelmann, František
  Práce pojednává o vlivu geometrických charakteristik na aerodynamické vlastnosti křídel v obecném smyslu, zatížení konstrukce křídla a popisuje typická konstrukční řešení křídel. Dále jsou uvedeny základní požadavky na ...
 • Vliv stárnutí na vlastnosti sendvičových materiálů 

  Smékal, Aleš
  První část práce se zabývá obecným popisem sendvičových materiálů. Počínaje skládáním jednotlivých částí sendvičového panelu, způsobu přenosu zatížení, možného vlivu prostředí na lepidlo a zkoušení hotového sendvičového ...