Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání homologních genů 

    Lýčková, Veronika
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou homologních genů a popisem molekulárně biologických databází, které slouží k jejich vyhledávání a vzájemnému porovnávání. Mezi nejdůležitější instituce, které se zabývají správou ...