Now showing items 1-2 of 2

  • Použití hliníku a jeho slitin ve slévárenství 

    Laštovica, Petr
    Tato bakalářská práce je zaměřena na popis vlastností a použití hliníku a jeho slitin ve slévárenství. Autor se nejprve krátce věnuje hliníku technické čistoty a poté popisuje vlastnosti, rozdělení a technologie výroby ...
  • Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostni oceli 

    Laštovica, Petr
    Na základě studia materiálů dodaných firmou PWO Unitools a.s. a rad pracovníků konstrukce byl navržen přípravek na tváření průtaží. Tento přípravek byl vyroben a pomocí něj byly prováděny zkoušky výroby průtaží různých ...