Now showing items 1-4 of 4

 • Ceny stavebních prací na vybraném stavebním objektu 

  Bartal, Jakub
  V této bakalářské práce bude řešená problematika tvorby cen a rozpočtů v stavebnictví. První část je věnovaná k seznámení se s terminologií, souvisící s tvorbou cen ve stavebnictví. Zde je zmíněný i teoretický postup pro ...
 • Pořizovací a provozní náklady vybraného stavebního objektu 

  Janků, Tereza
  Diplomová práce se zabývá jak pořizovacími tak i provozními náklady. Nejdříve jsme v rozpočtovacím programu zjistili cenu celého objektu a i dílčích částí. Dílčí rozpočty byly vypracovány pouze pro určité materiály, které ...
 • Technické, cenové a ekologické porovnání alternativních stavebních materiálů 

  Labudek, Lukáš
  Cílem práce je srovnání přírodních stavebních materiálů s materiály tradičními na základě technologických, ekologických a ekonomických kritérií. Srovnání bude provedeno na dvou ukázkových rodinných domech. Projekty obou ...
 • Yacht club Hlučín - stavebně technologický projekt 

  Labudek, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Yacht Clubu v Hlučíně. Podkladem pro vypracování je diplomova práce Ing.Radima Kučery – Yacht Club Hlučín. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu ...