Now showing items 1-2 of 2

  • Regional development problems of small and medium-sized enterprises in Latvia 

    Lace, Natalja; Sundukova, Zoja (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
    Despite the achievements attained in recent years in the economic development of Latvia, until now Latvia’s regions demonstrate uneven development, which negatively impacts the development of small business. The development ...
  • Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu 

    Mokhova, Natalia
    Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních ...