Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrický stroj s axiálním magnetickým tokem 

    Lacina, David
    Tato práce se zabývá elektrickými stroji s axiálním magnetickým tokem. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části jsou popsány základný druhy konstrukce těchto strojů a jejich základní vlastnosti. V druhé části se ...
  • Malý axiální motor pro čerpadlo 

    Lacina, David
    Tato práce je zaměřena na návrh motoru s axiálním magnetickým tokem tak, aby bylo možné tento motor použít jako přímý pohon čerpadla srdeční náhrady. Tato práce je rozdělena do několika částí, přičemž nejdříve se zabývá ...