Now showing items 1-2 of 2

  • Akustická simulace jedoucího automobilu 

    Lacko, Tomáš
    Táto práca zahrňuje prehľad jednotlivých metód spracovania zvukových záznamov. Zameriava sa predovšetkým na časovo - frekvenčnú analýzu spracovanú pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (STFT). Hlavnou podstatou je ...
  • Počítačové modelování hřebenové trychtýřové antény 

    Lacko, Tomáš
    Tento projekt zahrnuje návrh a simulaci dvojité hřebenové trychtýřové antény s kmitočtovým pásmem od 1,73 GHz do 14,94 GHz. Zaměřuje se především na výpočet rozměrů trychtýře pro požadovaný zisk 20 dB a parametry dvojité ...