Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění bytového domu 

    Ladomérská, Jana
    Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě v Mostě. Jedná se o rekonstruovaný zděný dům se třemi podlažími. Ve výpočtové části se zabývám návrhem otopných ploch, rozvody ...
  • Vytápění objektu zdroji na různé druhy paliv 

    Ladomérská, Jana
    Ve své diplomové práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody pro objekt restaurace s ubytováním. Jedná se o třípodlažní zděný dům. Rozkládá se na území Ústeckého kraje. Cílem mé práce je navrhnout a posoudit ...