Now showing items 1-2 of 2

  • PERLA Ústí nad Orlicí 

    Lajtkepová, Lenka
    Tato diplomová práce navazuje na předdiplomový projekt, jehož cílem bylo vytvořit strategii konverze areálu bývalé textilní továrny Perla v Ústí nad Orlicí. V rámci předdiplomového projektu byla navržena funkční náplň ...
  • Znojmo, obnova domu Malá Františkánská č.121 

    Lajtkepová, Lenka
    Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci rezidua ve Znojmě na ulici Malá Františkánská. Předmětem návrhu je alternativní prostorové a funkční řešení objektu vycházející z jeho historického charakteru, které ...