Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce průtahu silnice II/448 v obci Ústín 

    Lakomý, Jan
    Cílem práce je návrh rekonstrukce průtahu silnice II/448 obcí Ústín. V jejím rámci je v uličním prostoru průtahu navržena také stezka pro cyklisty, způsob parkování, vjezdy k jednotlivým nemovitostem a v neposlední řadě ...
  • Úprava křižovatky silnice I/50 x II/416 ve Slavkově u Brna 

    Lakomý, Jan
    Předmětem diplomové práce je návrh úpravy stávající odsazené křižovatky silnic I/50 a II/416 ve Slavkově u Brna. Práce obsahuje návrh stavební úpravy křižovatky provedené na základě směrových průzkumů stávajícího stavu a ...