Now showing items 1-15 of 15

 • Deformační mechanismy v krystalech pomocí molekulární dynamiky 

  Lamberský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou molekulární dynamiky, chováním pevných látek na atomární úrovni. V rešeršní studii je nastíněn princip výpočtů, které se používají při určování chování skupin atomů nebo molekul. Dále je ...
 • Generátor pro mobilní robotické aplikace 

  Hrbáč, Zbyněk
  Tato bakalářské práce je zaměřena na konstrukci generátoru pro mobilní robotické aplikace. V první části je uveden průzkum dostupných elektrocentrál jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Druhou část tvoří přehled ...
 • Generování kódu pro mikrokontroléry pomocí automatických nástrojů 

  Klimeš, David
  Tato práce se zabývá problematikou automatického generování kódu pro mikrokontrolery. Následně jsou využity poznatky z této oblasti pro úpravu části kódu experimentálního vozidla Car4. Hlavní téma této práce je návrh ...
 • Inerciální jednotka pro mobilní robotiku 

  Kraus, David
  Bakalářská práce Inerciální jednotka pro mobilní robotiku se zabývá problematikou určování polohy pomocí inerciálních senzorů. První část práce je rešerší dostupných senzorů a metod zpracování informací z nich získaných. ...
 • Jednotka pro měření a sběr dat pro domovní automatizaci 

  Bastl, Michal
  Bakalářská práce Jednotka pro měření a sběr dat pro domovní automatizaci se zabývá návrhem jednoduchého systému měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a úrovně osvětlení v místnostech. Cílem je návrh měřících ...
 • Návrh a výroba ovládacího modulu s displejem 

  Bubák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ovládacího modulu s displejem ovládaného mikrokontrolérem. Na začátku práce je provedena rešerše typů zobrazovacích jednotek a popis komunikace nejpoužívanějších řadičů LCD modulů s ...
 • Návrh metod a nástrojů pro zrychlení vývoje softwaru pro vestavěné procesory se zaměřením na aplikace v mechatronice 

  Lamberský, Vojtěch
  Tato dizertační práce je zaměřena na vývoj nástrojů a metod umožňujících zrychlit vývoj softwaru pro vestavěné procesory používané v mechatronických aplikacích. V úvodní části práce jsou představeny dnes používané softwarové ...
 • Rozpoznání gest z dat získaných z akcelerometru k ovládání směru pohybu modelu auta 

  Zermegh, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá požitím vývojového kitu Chronos ez430 k demonštrácií základných pohybov na základe rozpoznania gest. Rozpoznanie pohybov (dopredu, zastavenie, dozadu a zatáčanie) sú hlavnou časťou práce, ktorá spočíva ...
 • Řídicí jednotka čtyřnohého robotu na bázi mikrokontroléru PIC 

  Youssef, Daniel
  Tato práce doplňuje konstrukci "Jaromíra", čtyřnohého robota,vhodnými senzory a přidává novou řídící jednotku,která bude schopná přijímat data ze senzorů a vhodně je zpracovávat. Správná funkce řídící jednotky bude otestována ...
 • Řízení otvírání okna osobního automobilu 

  Keprt, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá osazením výkonové elektroniky na DPS a návrhem algoritmu řízení pro danou funkci DC-motoru, který je součástí soustavy ovládání pohybu okna u osobního automobilu. V práci jsou popsány principy ...
 • Software pro simulaci řídicích algoritmů s generováním C-kódu pro mikrokontrolér 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá simulací průběhu signálu v zadané jednoduché struktuře s jedním regulátorem, řízenou soustavou a zpětnou vazbou pomocí open-source programovacího jazyka Python. V další části je rozebíráno generování ...
 • Úprava dálkového ovládání pro Car4 

  Nejedlík, Tomáš
  Tato práce se zabývá připojením displeje k dálkovému ovládání a jeho programováním. Na začátku jsou popsány údaje, které je možné zobrazit na displej ze senzorů umístěných na experimentálním vozidle Car4. V práci je podrobně ...
 • Vizualizace pohybu vozidla se čtyřmi řízenými a hnanými koly 

  Blechta, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem prostředí pro vizualizaci pohybu dvoustopého experimentálního vozidla se všemi řiditelnými a hnanými koly popsaného jeho matematickým modelem. Vizualizace umožňuje testování různých dynamických ...
 • Vývoj algoritmů pro odhad stavu experimentálního vozidla 

  Lamberský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá studiem filtračních algoritmů používajících matematický model systému k zlepšení kvality filtrace. Navržené filtrační algoritmy jsou použité v řídící jednotce experimentálního vozidla (filtrování signálu ...
 • Vývoj Simulink bloku pro automatické generování kódu pro embedded procesor 

  Luermann, Andreas
  Táto práce se zabývá vytvořením bloku v prostředí Simulink, který bude generovat automatický kód pro obsluhu alfanumerického LCD (Liquid-crystal display).