Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikace pro elektronický podpis a časové razítko 

  Remiaš, Miroslav
  Internet všeobecně poskytuje nezabezpečené přenosové médium. Se zvýšenou popularitou internetu se dostávají do popředí i otázky týkající se bezpečnostní problematiky. Bez algoritmů ověřování pravosti identity by si kdokoliv ...
 • Aplikace pro generování testových otázek 

  Žoldoš, Petr
  Podstatou bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať zabezpečený dabázový systém. Jeho úlohou je správa testových otázok v užívatežsky prístupnej aplikácií. Je schopná otázky vkladať a vymazávať, editovať, zadežovať do ...
 • Aplikace pro publikování na internetu 

  Hradecký, Lukáš
  Tématem bakalářská práce je návrh a tvorba webové aplikace pro publikování na internetu. Práce je rozdělena na čtyři části. V první jsou popsány obecné vlastnosti redakčních systémů a příklady redakčních systémů. V druhé ...
 • Digitální podpis 

  Vaverka, Aleš
  Digitálního podpisu, které je námětem této semestrální práce, je v současnosti velmi aktuální. Se stále vzrůstajícími možnostmi internetu a vidinou snižující se četnosti používání papírové dokumentace bylo nutné vyvinout ...
 • Efektivní vyhledávání dat na internetu 

  Tlusťák, Miloš
  Tato práce se zabývá aktuální problematikou vyhledávání dat na internetu. Je zaměřena na objasnění vlastností a principů fungování centralizovaného, decentralizovaného a hybridního vyhledávání. Rozebírá výhody a nevýhody ...
 • Eliptické křivky v kryptografii 

  Geyer, Lukáš
  Cílem této práce je popsat roli eliptických křivek v moderních kryptosystémech, vysvětlit matematické základy na kterých je tato problematika založena, jejich výhody a nevýhody a následné uplatnění v digitálním podpise. ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • GWT a jiné moderní webové frameworky 

  Hill, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním moderních webových frameworků. Hlavní částí je popis JavaScriptového frameworku Gogole Web Toolkit a porovnání s dalšími webovými frameworky DoJo a MooTools. Webové frameworky mají za ...
 • Hardwarové kryptografické moduly pro zabezpečení LAN 

  Loutocký, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou virtuálních privátních sítí (VPN). První část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů počítačové bezpečnosti, které jsou nutné pro lepší pochopení dalších částí. Ve druhé části je ...
 • Hashovací funkce - charakteristika, implementace a kolize 

  Karásek, Jan
  Hašovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je na vstupu očekávaná data převést do unikátní bitové posloupnosti. Hašovací funkce jsou používány v mnoha aplikačních oblastech, jako je ověřování ...
 • Interaktivní mapové podklady v síti Internet 

  Špeta, Marek
  Cílem této práce je uvedení přehledu dostupných technologií využívaných pro práci s mapovými podklady v síti Internet. Práce se také zabývá různými formáty vstupních dat a postupy pro získání mapových podkladů. Praktická ...
 • Kódování pro přenosové systémy se zpětným kanálem 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá výběrem a implementací vhodného kódu, který je schopen zabezpečit digitální přenos proti shlukujícím se chybám. Po krátkém teoretickém úvodu následuje výběr vhodného kódu, návrh jeho použití a experimentální ...
 • Kryptografické metody zabezpečení dat 

  Miloš, Jiří
  Bakalářská práce na téma Kryptografické metody zabezpečení dat sestává ze tří částí. V první části jsou rozvedeny obecné teoretické principy, kterých se v této oblasti využívá. Dále jsou zde zmíněny soudobé i historické ...
 • Laboratorní úloha infrastruktury veřejných klíčů 

  Slavík, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se systémem PKI od jednotlivých dílčích stavebních prvků, kterými jsou především kryptografické operace (asymetrické a symetrické šifrování, hashovací funkce, digitální podpis), přes ...
 • Metodika SEO - testování a analýza 

  Krupa, Martin
  SEO - Search Engine Optimization, alebo optimalizácia pre vyhľadávače, určuje spôsoby a metódy, ako vytvoriť web stránku tak, aby ju vyhľadávač zaradil do výsledkov vyhľadávania sám. Jeho veľkou výhodou je trvácnosť výsledkov ...
 • Metody dekódování stromových kódů 

  Zamazal, Zdeněk
  Práce se zabývá využitím poznatků z oblasti kanálového kódování dat a zaměřuje se na možnosti dekódování stromových kódů. Popisuje několik způsobů dekódování a zjišťuje jejich výhody či nevýhody. V problematice stromových ...
 • Návrh a realizace systému pro správu obsahu www stránek 

  Garai, Szabolcs
  Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre správu obsahu webových stránok a nástrojmi Apache, MySQL a PHP použitých pre chod takéhoto systému. Obsahovo je rozdelená na viacej častí. Postupne popisuje požiadavky ...
 • Paměťová média pro archivaci dat 

  Šicner, Jakub
  V této práci je popsána problematika správného archivování dat v závislosti na použitém paměťovém médiu. Jsou zde popsány jednotlivé nosiče informací a jejich vlastnosti, které jsou dány konstrukcí a způsobem čtení a zápisu ...
 • Perspektivy zabezpečení bezdrátových komunikačních sítí 

  Hráček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečností všech typů bezdrátových sítí – osobních, lokálních, metropolitních i mobilních. Největší pozornost je zde kladena na bezdrátové lokální sítě WLAN, které patří v dnešní době k ...
 • Posouzení vlivu funkce softhandover na efektivitu využívání rádiových zdrojů v UMTS 

  Plhák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na proceduru soft handover v síti UMTS a její vliv na funkci této sítě. Funkce soft handover umožňuje nepřerušovaný přenos dat při přechodu mobilního účastníka mezi oblastmi řízenými různými ...