Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace pro elektronický podpis a časové razítko 

  Remiaš, Miroslav
  Internet všeobecně poskytuje nezabezpečené přenosové médium. Se zvýšenou popularitou internetu se dostávají do popředí i otázky týkající se bezpečnostní problematiky. Bez algoritmů ověřování pravosti identity by si kdokoliv ...
 • Digitální podpis 

  Vaverka, Aleš
  Digitálního podpisu, které je námětem této semestrální práce, je v současnosti velmi aktuální. Se stále vzrůstajícími možnostmi internetu a vidinou snižující se četnosti používání papírové dokumentace bylo nutné vyvinout ...
 • Eliptické křivky v kryptografii 

  Geyer, Lukáš
  Cílem této práce je popsat roli eliptických křivek v moderních kryptosystémech, vysvětlit matematické základy na kterých je tato problematika založena, jejich výhody a nevýhody a následné uplatnění v digitálním podpise. ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Hashovací funkce - charakteristika, implementace a kolize 

  Karásek, Jan
  Hašovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je na vstupu očekávaná data převést do unikátní bitové posloupnosti. Hašovací funkce jsou používány v mnoha aplikačních oblastech, jako je ověřování ...
 • Kódování pro přenosové systémy se zpětným kanálem 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá výběrem a implementací vhodného kódu, který je schopen zabezpečit digitální přenos proti shlukujícím se chybám. Po krátkém teoretickém úvodu následuje výběr vhodného kódu, návrh jeho použití a experimentální ...
 • Laboratorní úloha infrastruktury veřejných klíčů 

  Slavík, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se systémem PKI od jednotlivých dílčích stavebních prvků, kterými jsou především kryptografické operace (asymetrické a symetrické šifrování, hashovací funkce, digitální podpis), přes ...
 • Metodika SEO - testování a analýza 

  Krupa, Martin
  SEO - Search Engine Optimization, alebo optimalizácia pre vyhľadávače, určuje spôsoby a metódy, ako vytvoriť web stránku tak, aby ju vyhľadávač zaradil do výsledkov vyhľadávania sám. Jeho veľkou výhodou je trvácnosť výsledkov ...
 • Metody dekódování stromových kódů 

  Zamazal, Zdeněk
  Práce se zabývá využitím poznatků z oblasti kanálového kódování dat a zaměřuje se na možnosti dekódování stromových kódů. Popisuje několik způsobů dekódování a zjišťuje jejich výhody či nevýhody. V problematice stromových ...
 • Návrh a realizace systému pro správu obsahu www stránek 

  Garai, Szabolcs
  Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre správu obsahu webových stránok a nástrojmi Apache, MySQL a PHP použitých pre chod takéhoto systému. Obsahovo je rozdelená na viacej častí. Postupne popisuje požiadavky ...
 • Paměťová média pro archivaci dat 

  Šicner, Jakub
  V této práci je popsána problematika správného archivování dat v závislosti na použitém paměťovém médiu. Jsou zde popsány jednotlivé nosiče informací a jejich vlastnosti, které jsou dány konstrukcí a způsobem čtení a zápisu ...
 • Perspektivy zabezpečení bezdrátových komunikačních sítí 

  Hráček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečností všech typů bezdrátových sítí – osobních, lokálních, metropolitních i mobilních. Největší pozornost je zde kladena na bezdrátové lokální sítě WLAN, které patří v dnešní době k ...
 • Posouzení vlivu funkce softhandover na efektivitu využívání rádiových zdrojů v UMTS 

  Plhák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na proceduru soft handover v síti UMTS a její vliv na funkci této sítě. Funkce soft handover umožňuje nepřerušovaný přenos dat při přechodu mobilního účastníka mezi oblastmi řízenými různými ...
 • Realizace certifikační autority a digitálního podpisu 

  Troják, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou certifikačních autorit a digitálního podpisu. Je zde rozebrána podstata digitálních certifikátů a certifikační autority. Popisuje nejpoužívanější šifrovací a hashovací metody, jež ...
 • Řízení provozu na bezdrátových sítích 

  Jánoš, Radan
  Diplomová práce „Řízení provozu na bezdrátových sítích“ pojednává o možnostech zajištění kvality služby na těchto sítích. Pojem řízení provozu souvisí především s omezením a následnou prioritizací některých služeb a provozů ...
 • Softwarová podpora výuky kryptografických protokolů 

  Marek, Tomáš
  Dokument obsahuje informace o autentizaci, šifrování, integritě dat, autentičnosti dat. Dále je zde popis známých kryptografických protokolů a jejich funkce, popřípadě jejich slabiny. Všechny tyto informace vedly k návrhu ...
 • Vytvoření interaktivních výukových pomůcek z oblasti počítačové přípravy dokumentu 

  Láska, Samuel
  V tejto bakalárskej práci sa budeme venovať popisom sadzobného obrazca a jeho parametrov. Vysvetlíme si jeho konštrukciu, a popis jeho rôznych pravidiel. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie inteaktivných Java appletov, ...
 • Zabezpečení bezdrátových sítí 

  Sedlák, Břetislav
  Diplomová práce se zaměřuje na zabezpečení bezdrátových sítí a je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje přiblížení jednotlivých, dnes používaných standardů a jejich doplňků, topologií a metod zabezpečení. Popsány ...
 • Zabezpečení přenosu dat proti dlouhým shlukům chyb 

  Malach, Roman
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením datového toku proti shlukům chyb. Data se přenášejí přes kanál s předem stanovenou chybovostí. Tento kanál je charakterizován bezchybným intervalem 2000 bitů a shlukem chyb délky 250 ...