Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální bezdrátový spoj v kmitočtovém pásmu 60 GHz 

    Lambor, Jiří
    Práce se zabýva problematikou spojů v kmitočtovém pásmu 60 GHz. V této oblasti je vykazován vysoký útlum atmosférou způsobený rezonancí molekul kyslíku. Toho může být využito pro oddělení jednotlivých vytvořených sítí. V ...
  • Řídící modul pro obvody ADF4360 a vybrané DDS 

    Lambor, Jiří
    Tato práce je svým obsahem zaměřena na problematiku ovládání a komunikace obvodů přímé číslicové syntézy (DDS) a obvodů napětím řízeného oscilátoru s fázovým závěsem (ADF) pomocí mikrokontroléru. V úvodní části, která se ...