Now showing items 1-20 of 62

 • Analýza filtračních struktur s řiditelnými zesilovači 

  Pánek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na simulace a praktickou realizaci již existujících zapojení kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. V simulacích byl použit nově ABM model (Analog Behavioral Model) ...
 • Analýza směrovacích protokolů 

  Rozsypal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou směrování a současnými interními směrovacími protokoly na třetí vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. V první části jsou popsány základní pojmy a principy ohledně směrování. Další ...
 • Applications of novel behavioral implementation of a controllable generalized current conveyor 

  Šotner, Roman; Langhammer, Lukáš; Petržela, Jiří; Domanský, Ondřej; Dostál, Tomáš (IEEE, 2018-04-20)
  This contribution presents a novel modification of a behavioral model for a generalized current conveyor of second generation based on commercially available active devices. This model is suitable for preliminary tests of ...
 • Behaviorální model proudového konvejoru s pokročilými řiditelnými meziterminálovými relacemi 

  Jagla, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o modelu pokročilého proudového konvejoru s užitím jeho řiditelných meziterminálových relací. Pomocí behaviorálního modelování je sestaven prototyp modelu na bázi komerčně dostupných součástek a ...
 • Bipolární a unipolární tranzistorové spínače pro laboratorní výuku 

  Bartoň, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku s bipolárními a unipolárními tranzistorovými spínači pro laboratorní výuku. Rozebírá jednotlivé prvky potřebné k navržení obvodu, jako jsou integrátory, komparátory, ...
 • Comparison of Simple Design Methods for Voltage Controllable Resistance 

  Šotner, Roman; Domanský, Ondřej; Langhammer, Lukáš; Petržela, Jiří (IEEE, 2020-04-16)
  This paper compares several ways of electronic resistance control for tunable applications (filters, oscillators, amplifiers, etc.). Simulation (PSpice) and experimental tests of basic J-FET transistor-based adjustable ...
 • Conversion of a MISO Filter into its Reconnectionless Reconfigurable Form with Complex Active elements 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman (IEEE, 2020-04-23)
  This paper aims to show an easy way how to design a reconnection-less reconfigurable filter based on the modification of an existing MISO filter. The proposed filter offers the same transfer functions as the structure ...
 • Current–Mode Fractional–Order Electronically Controllable Integrator Design 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Sládok, Ondřej; Jeřábek, Jan; Bertsias, Panagiotis (IEEE, 2020-11-25)
  This contribution presents a design of a current–mode fractional–order electronically controllable integrator which can be used as a building block for a design of fractional–order (FO) circuits. The design is based on a ...
 • Design and Analysis of CCII-Based Oscillator with Amplitude Stabilization Employing Optocouplers for Linear Voltage Control of the Output Frequency 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan (MDPI, 2018-08-22)
  This paper shows the topology design of a simple second-order oscillator based on two three-port current conveyors, two resistors, and two grounded capacitors, as well as its modification to a voltage-controlled oscillator ...
 • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

  Zapletal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...
 • Digitally Controllable Current Amplifier and Current Conveyors in Practical Application of Controllable Frequency Filter 

  Polák, Josef; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Pánek, David (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology, 2016-09-04)
  This paper presents the simulations results in comparison with the measured results of the practical realization of the multifunctional second order frequency filter with a Digitally Controlled Current Amplifier (DACA) and ...
 • Dual-Mode Multifunctional Reconnection-less Reconfigurable Filter 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Dostál, Tomáš (Kaunas University of Technology, 2020-06-29)
  A novel solution of a reconnection-less reconfigurable filter is being presented. The filter works in the current mode, voltage mode and mixed mode (voltage to current) offering sixteen transfer functions in total. The ...
 • Electronically Reconfigurable Universal Filter Based on VDTAs 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Domanský, Ondřej; Hricko, Tomáš (IEEE, 2018-04-19)
  The proposed filter extends features of the previously presented Voltage Differencing Transconductance Amplifiers (VDTAs)-based frequency filter. It brings the new advantage of an electronic reconfiguration of its transfer. ...
 • Electronically Tunable Oscillator Utilizing Reinforced Controllable Parameters 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Domanský, Ondřej (IEEE, 2019-10-31)
  This paper presents a novel solution of an oscillator with electronically adjustable oscillation condition (CO) and frequency of oscillations (FO). Oscillation condition is controlled by current gain and frequency of ...
 • Elektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtry 

  Gajdoš, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout filtrační SISO struktury s elektronicky rekonfigurovatelnou změnou přenosové funkce za pomoci netradičních aktivních prvků s minimálně jedním řiditelným parametrem. V první části práce ...
 • Filtrační struktury neceločíselného řádu 

  Lefler, Filip
  Diplomová práce se zabývá kmitočtovými filtry neceločíselného řádu. Je tu popsán jejich návrh, jejich simulace a jejich praktická realizace. První část práce je zaměřena na úvod do kmitočtových filtrů. Následuje kapitola ...
 • Fractional-Order Asymptotical Phase Shifter With Flat Magnitude Response 

  Šotner, Roman; Langhammer, Lukáš; Jeřábek, Jan; Dostál, Tomáš (IEEE, 2019-06-26)
  This work deals with design of fractional-order asymptotical phase shifter having constant magnitude response within almost three decades (100 Hz – 100 kHz) and frequency dependent phase difference going from 0 to 45 ...
 • Fractional-Order Low-Pass Filter with Electronic Tunability of Its Order and Pole Frequency 

  Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav; Šotner, Roman (FEI STU Bratislava, 2018-02-27)
  This paper presents novel solution of a fractional-order low-pass filter (FLPF). The proposed filter operates in the current mode and it is designed using third-order inverse follow-the-leader feedback topology and operational ...
 • Fractional-Order Phase Shifters with Constant Magnitude Frequency Responses 

  Šotner, Roman; Langhammer, Lukáš; Jeřábek, Jan; Ushakov, Peter A.; Dostál, Tomáš (Kaunas University of Technology, 2019-10-10)
  This contribution presents and experimentally analyzes the idea how to reach the constant magnitude as well as the phase response in the fractional-order (FO) phase when shifting two-ports. The straightforward method ...
 • Frequency Corrector Using Voltage Differencing Current Conveyor Transconductance Amplifiers 

  Šotner, Roman; Petržela, Jiří; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš (IEEE, 2019-11-29)
  This paper brings new type of electronically adjustable bilinear two port (allowing zero, pole and gain adjustment) applied in simple two-band frequency corrector. The bilinear two port employs single current controlled ...