Now showing items 1-6 of 6

 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Platenková, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu a vývoje v zadaných podnicích, které jsou financovány rizikovým kapitálem. Ekonomický vývoj podniků je podrobován vybraným ukazatelům finanční analýzy. Teoretická ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krausová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá externím financováním formou rizikového a rozvojového kapitálu u vybraných podniků v České republice. V první kapitole budou přiblížena teoretická východiska problematiky rizikového a rozvojového ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krčmová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomického vývoje podniků, ve kterých bylo využito externího financování formou rizikového kapitálu. První část práce obsahuje teoretická východiska spjatá s danou problematikou ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Gavalcová, Lucie
  Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení ekonomického vývoje zvolených podniků financovaných rizikovým kapitálem prostřednictvím vybraných ekonomických charakteristik. Na základě zjištěných výsledků analytické části byl ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Suchá, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou pro dané ...
 • Vliv změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou situaci zvoleného koncernu 

  Zámečníková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky ve vybraném konsolidačním celku a jeho ekonomickým zhodnocením před rozšířením konsolidačního celku a po jeho rozšíření. První část práce obsahuje ...