Now showing items 1-2 of 2

  • Přístavba tělocvičny - příprava a organizace výstavby 

    Langrová, Petra
    Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu přístavby tělocvičny v Krnově, se zaměřením na provádění montovaného železobetonového skeletu a střešního pláště.Pro vybrané etapy bude ...
  • Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu 

    Langrová, Petra
    Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. Pro tyto technologické etapy bude vypracován ...