Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Vlčková, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...