Now showing items 1-2 of 2

  • Zdaňování příjmů z pronájmu 

    Laslová, Klára
    Bakalářská práce se zabývá problematikou tzv. soukromého nájmu, dosahovaného v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. První část je zaměřena na vysvětlení teoretických poznatků z oblasti nájemních smluv, obecných postupů při ...
  • Změna konsolidované účetní závěrky v důsledku změny velikosti podílu ve společnosti 

    Laslová, Klára
    Diplomová práce se zaměřuje na oblast konsolidované účetní závěrky. V teoretické části jsou specifikovány základní pojmy, metody a systém konsolidace účetní závěrky. V analytické části je představena společnost a provedeno ...