Now showing items 1-1 of 1

  • Využití neuronových sítí v diagnostice 

    Hrbáček, Jakub
    Práce pojednává o principu výpočetních procesů jednotlivých neuronových sítí, které byly doporučeny k diagnostikování vysokonapěťových generátorů, jejich následným porovnáním a jejich dalším využitím.