Now showing items 1-2 of 2

  • Kritické faktory implementace systému pro správu dokumentů 

    Lauková, Dominika
    Táto bakalárska práca sa zameriava na kritické faktory implementácie systému pre správu dokumentov do vybraného podniku. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú stručne zhrnuté teoretické pojmy súvisiace so systémom pre ...
  • Zlepšení business procesů 

    Lauková, Dominika
    Táto diplomová práca sa zameriava na nájdenie spôsobov optimalizácie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania poistenia. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú definované ...