Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza dopravních nehod 

  Vičík, Petr
  Tato práce se zabývá komplexním přehledem postupu vyšetřování dopravních nehod. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky při tomto vyšetřování, počínající sběrem a zpracováním dat, prováděným hlavně měřením a fotografováním. ...
 • Emise, jejich měření a principy konstrukce systémů pro jejich snižovaní 

  Thorž, František
  Předmětem bakalářské práce jsou emise vznikající při spalovaní paliva ve spalovacích motorech. Je zde uvedeno složení emisí, přístroje pro měření, metodika samotného měření a problematika jejich snižování. V práci jsou ...
 • Historický vývoj a moderní trendy bezpečnostních prvků osobních automobilů 

  Máčala, Stanislav
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na bezpečnost u osobních automobilů. Je zde krátce shrnuta historie, dále se zabývám aktivními a pasivními prvky bezpečnosti. Jedna kapitola je věnována komfortním systémům. Jsou zde také ...
 • Historie motorů BMW 

  Říha, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vznik firmy BMW v Mnichově, na vývoj leteckých, motocyklových a automobilních motorů, od jejich zrodu až po současnost. Dále se pak zabývá výkonnostními parametry a konstrukcí jednotlivých ...
 • Hybridní pohony osobních vozidel 

  Novák, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na zpracování přehledu moderních hybridních pohonů osobních vozidel. U jednotlivých druhů hybridních pohonů jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. V závěru jsou srovnány výhody a nevýhody hybridních ...
 • Konstrukční varianty uložení kabiny traktoru 

  Prokop, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením odpružení kabin traktorů. Jsou zde zahrnuty jednotlivé varianty odpružení a tlumení kabin traktorů, prodávaných na území České republiky. Rozdělení je provedeno podle ...
 • Manipulátor se vzorky plechů pro mechanické zkoušky 

  Glogar, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení zdvihacího zařízení pro manipulaci se vzorky plechů. Zařízení bude součástí automatické linky na výrobu polotovarů zkušebních těles určených ke zkoušení mechanických vlastností ...
 • Matematický model hnacího ústrojí motorového vozidla 

  Marek, Petr
  Diplomová práce popisuje vytváření matematického modelu hnacího ústrojí motorového vozidla v prostředí softwarových programů MATLAB / Simulink. Výsledky jsou prezentovány v grafech průběhů získaných ze simulace průjezdu ...
 • Měření setrvačných charakteristik těles pro účely matematického modelování dynamiky vozidel 

  Dvořák, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem metody, kterou lze měřit u součástí podvozků automobilů důležité mechanické veličiny -- souřadnice polohy těžiště a tenzor momentů setrvačnosti, a to v případě, kdy inženýr nemá k dispozici ...
 • Modely a charakteristiky pneumatik 

  Jeřábek, Miroslav
  Tato bakalářská práce mapuje historii a vývoj výpočtového modelování pneumatiky. Se zvyšujícími požadavky dopravy bylo nutno začít sledovat vlastnosti a charakteristiky pneumatik s cílem jejich trvalého zlepšování. S ...
 • Odpružení kol motorových vozidel 

  Martínek, Tomáš
  Tato práce se zabývá přehledem různých způsobů odpružení kol motorových vozidel. Je zde popsána jejich charakteristika, výhody a nevýhody a jsou zde uvedena některá konstrukční řešení. V práci jsou také zmíněny základní ...
 • Principy činnosti a konstrukce systémů pro elektronické řízení pohybu vozidla. 

  Černý, Pavel
  Tato práce poskytuje přehled základních elektronických asistenčních systémů se zaměřením na aktivní bezpečnost. Centrem zájmu této práce je protiblokovací brzdový systém (ABS), protiprokluzový systém (ASR) a systém jízdní ...
 • Principy konstrukce aerodynamického tvaru karoserie vozidel 

  Oslizlo, Aleš
  V práci jsou vysvětleny principy konstrukce aerodynamického tvaru karoserie vozidel, koeficient odporu při obtékání vzduchu, vliv na průběhy tlaků a vlastnosti mezní vrstvy. Dále jsou ukázány základní aerodynamické tvary ...
 • Přehled a princip činnosti senzorů a akčních mechanizmů vozidel 

  Pecka, Luboš
  V této práci je sestaven přehled používaných senzorů a akčních členů využívaných při elektronickém řízení zážehového a vznětového motoru v motorových vozidlech včetně popisu jejich principu činnosti a konstrukce. Práce se ...
 • Využití rekurzivní metody nejmenších čtverců pro analýzu dynamiky vozidel 

  Sladká, Pavla
  Tato diplomová práce nastiňuje teoretické základy potřebné pro návrh algoritmu rekurzivní metody nejmenších čtverců a následně jeho aplikaci na experimentální data naměřená při testovacím manévru uskutečněném v roce 2001. ...
 • Vývoj motorů BMW 

  Süttő, Daniel
  Táto bakalárska práca s názvom „Vývoj motorů BMW“, pojednáva o histórií vzniku lietadlových motorov a motorov pre jednostopové vozidlá závodu BMW. Poskytuje prehľad konštrukčných riešení a vývoja motorov v období od roku ...